balansenvoeding.nl

Intake gratis

 

8  consulten groepsvoorlichting               € 96,-

    incl. lesmateriaal                                                                             

 

10 consulten individuele begeleiding

     incl. lesmateriaal                                 € 260,-

 

10 consulten voor twee personen            € 350,-

     ( duo pakket)

 

Workshop voor bedrijven (excl. BTW)      €   50,-

 

10 consulten individueel incl.
     personal trainer
     2 keer per week buiten sporten
     Duur 10 weken                                     € 690,-